Proboszcz parafii p. w. Matki Bożej Bolesnej  Jarocinie
Ks. Tadeusz Kuźniar

Ksiądz Proboszcz - Senior Tadeusz Kuźniar urodził się w roku 1949 roku w zasobnej wsi Markowa w powiecie łańcuckim. W 1967 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1973 r. z rąk biskupa Tadeusza Błaszkiewicza w Łańcucie. Podczas swojej 42 -letniej posługi najpierw pełnił obowiązki wikariusza: w Jarocinie, Osobnicy, Tyrawie Wołoskiej, Grodzisku Dolnym. Następnie biskup powołał księdza Tadeusza na proboszcza parafii w Chodaczowie, a później skierował do Jarocina.

W okresie 28 lat swojej posługi duszpasterskiej w Parafii Jarocin:

- dokończył budowę plebanii w Jarocinie,

- wybudował nowe budynki gospodarcze (stajnię i stodołę) oraz garaże,

- zbudował kościół filialny w Mostkach – Wasile wraz z pomieszczeniem mieszkalnym,

- postawił kościół - kaplice w Nalepach,

- wybudował kaplicę cmentarną w Jarocinie oraz wykonał nowe ogrodzenie cmentarza,

- dokonał dużego remontu, modernizacji i konserwacji kościoła parafialnego - (wzmocnienia fundamentów, wymiany pokrycia dachowego na blachę miedzianą oraz malowania wewnątrz i na zewnątrz ścian świątyni, wstawienia witraży),

- zmodernizował murowaną dzwonnicę w Jarocinie.

Wszystko to, co wzbogaciło naszą parafię jest Bogu na chwałę a potomnym na pamiątkę.

Ksiądz Tadeusz Kuźniar chociaż 23 czerwca 2019 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę, nadal prowadzi pracowite życie, w miarę sił i zdrowia służąc wiernym.